Czym się zajmujemy?

Specjalizujemy się w poziomym oznakowaniu dróg. Od początku swojej działalności firma związana była z usługami dla drogownictwa oraz usługami transportowymi i mechanicznymi.

Zakres naszych usług

Zajmujemy się profesjonalnym oznakowaniem poziomym dróg. Wykonujemy również prace renowacyjne takie jak odnowa i usuwanie zbędnego oznakowania. Posiadamy odpowiednie urządzenia do pomiaru parametrów oznakowania.

Wykonywane farbami akrylowymi rozpuszczalnikowymi lub dwuskładnikowymi.

Usuwamy zbędne oznakowania za pomocą ekologicznych rozwiązań wykorzystujących wodę. Stosujemy w tym celu innowacyjny, wysokociśnieniowy agregat strumieniowy firmy FALCH GmbH, zamontowany na przyczepie dwuosiowej.

Posiadamy odpowiednie urządzenia do pomiaru parametrów oznakowania, które pozwala mierzyć widzialność w nocy (Rl), widzialność w dzień (Qd, β), współrzędne chromatyczności (x,y), szorstkość (SRT) oraz grubość powłoki.

Oznakowanie poziome dróg

Oznakowanie Cienkowarstwowe

Wykonywane farbami akrylowymi rozpuszczalnikowymi lub dwuskładnikowymi. Rodzaj zastosowanych materiałów zależy od wymagań i potrzeb Klienta.

Podstawowe dane techniczne oznakowania cienkowarstwowego:
  • farby nakładane warstwą o grubości od 0,3 mm do 0,8 mm

  • nakładane poprzez natrysk hydrodynamiczny

  • kolor biały lub inne dopuszczone przepisami

  • zapewnienie odblasku poprzez standardowy natrysk mikrokulek odblaskowych

Oznakowanie Grubowarstwowe

Wykonywane masami chemoutwardzalnymi. Technologia stosowana zarówno do wykonywania linii gładkich jak i strukturalnych. Oznakowanie poziome grubowarstwowe wykonujemy przy użyciu specjalistycznego sprzętu, stosując materiały najwyższej jakości firmy KONTUR Sp. z o.o. czołowego producenta farb drogowych. Rodzaj zastosowanej technologii zależy od wymagań i potrzeb Klienta. Oznakowanie poziome dróg technologią grubowarstwową, dla których grubość nakładanej warstwy wynosi od 0,9 mm do 5 mm, wykonuje się na nowych odcinkach budowanych dróg wojewódzkich, dróg krajowych, dróg ekspresowych oraz autostrad.

Podstawowe dane techniczne oznakowania chemoutwardzalnego:
  • masy nakładane na zimno warstwą o grubości od 0,9 mm do 5 mm

  • nakładane maszynowo lub ręcznie (wykonywanie detali)

  • trwałość 3-4 razy większa niż oznakowania cienkowarstwowego

  • masa o wysokiej widzialności w dzień i w nocy

  • duża odporność na niskie i wysokie temperatury

  • technologia doskonale sprawdzająca się na nawierzchniach typu SMA

Do wykonywania oznakowania używamy maszyny których producentami są wiodące europejskie firmy

Odnowa i renowacja poziomego oznakowania dróg

Do wykonywania oznakowania używamy maszyny których producentami są wiodące europejskie firmy1

Oznakowanie poziome termoplastyczne – piktogramy

Do wykonywania oznakowania używamy maszyny których producentami są wiodące europejskie firmy2

Punktowe elementy odblaskowe

Do wykonywania oznakowania używamy maszyny których producentami są wiodące europejskie firmy3

Oznakowanie tymczasowe

Do wykonywania oznakowania używamy maszyny których producentami są wiodące europejskie firmy4

Zlecenia indywidualne

Do wykonywania oznakowania używamy maszyny których producentami są wiodące europejskie firmy5

Odnowa i renowacja poziomego oznakowania dróg

Oznakowanie poziome dróg technologią grubowarstwową po kilku latach traci swoje parametry eksploatacyjne. Skuteczną metodą odnowy takiego oznakowania bez konieczności jego usuwania, a zatem bez ponoszenia dodatkowych znacznych kosztów, jest renowacja takiego oznakowania polegająca na nałożeniu cienkiej, o grubości ok. 1mm, warstwy spray-plastu, na istniejące oznakowanie oraz posypanie jej odpowiednią ilością mikrokulek szklanych. Tak odnowione oznakowanie przez kolejne lata może służyć użytkownikom dróg. Wykonanie takiej renowacji można wykonać tylko za pomocą specjalistycznych urządzeń, których producentami są czołowe europejskie firmy.

1. Nałożenie nowej warstwy o grubości około 1mm
warstwy spray-plastu na istniejące oznakowanie
2. Posypanie odpowiednią ilością mikrokulek szklanych
Tak odnowione oznakowanie przez kolejne lata może służyć użytkownikom dróg

Usuwanie zbędnego oznakowania poziomego dróg

Firma PPUD S.A. odchodzi od tradycyjnych, inwazyjnych metod usuwania starej powłoki malarskiej za pomocą frezarek, na rzecz nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań wykorzystujących wodę. Stosujemy w tym celu innowacyjny, wysokociśnieniowy agregat strumieniowy firmy FALCH GmbH, zamontowany na przyczepie dwuosiowej. Maszyna ta dzięki zastosowaniu specjalistycznych głowic oraz systemu podawania i regulacji ciśnienia wody pozwala na bezinwazyjne usunięcie starego oznakowania bez naruszania struktury nawierzchni.

W dobie rozwoju dróg szybkiego ruchu, obwodnic i autostrad, zarządcy dróg (GDDKiA oraz Zarządy Dróg Wojewódzkich, Miejskich i Powiatowych) coraz częściej zmieniają organizację dróg, a co za tym idzie oznakowanie. Koniecznym więc staje się usunięcie starego oznakowania i naniesienie nowego bądź tylko usunięcie starej powłoki malarskiej. Obie te usługi wpisują się w zakres działalności firmy PPUD S.A. Każde zlecenie wyceniane jest indywidualnie w uzgodnieniu z Klientem.

Pomiar parametrów oznakowania poziomego

Parametry oznakowania poziomego dróg muszą być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1436 oraz z zapisami SST i dokumentacją projektową. Posiadamy odpowiednie urządzenia do pomiaru parametrów oznakowania, które pozwalają mierzyć: widzialność w nocy (Rl), widzialność w dzień (Qd, β), współrzędne chromatyczności (x,y), szorstkość (SRT) oraz grubość powłoki. Badamy oznakowanie zarówno na własne potrzeby, jak i na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Każdorazowo zlecenie wyceniamy biorąc pod uwagę wymagania Klienta.

Skip to content