O firmie PPUD

Zapoznaj się z informacjami na temat naszej firmy PPUD S.A. Jesteśmy jednym z liderów rynku poziomego oznakowania dróg, posiadamy wiele specjalistycznych maszyn i urządzeń. Nasza wykwalifikowana kadra dbająca o jakość wykonywanych robót, bez zastrzeżeń wykonuje wszelkie prace związane z poziomym oznakowaniem dróg, o czym świadczy wiele pozytywnych rekomendacji od naszych klientów.

Zaufaj naszemu doświadczeniu

Od początku swojej działalności firma PPUD związana była z usługami dla drogownictwa oraz usługami transportowymi i mechanicznymi. Przez szereg lat wykwalifikowana kadra prowadziła wiele inwestycji drogowych. Z czasem nastąpiła specjalizacja wynikająca z potrzeb rynku. Specjalizacja związana z poziomym oznakowaniem dróg. Firma zakupiła niezbędny sprzęt, przeszkoliła kadrę i zdobyła dominującą pozycję na rynku.

Wykonujemy inwestycje od 1991 roku

Dostarczamy najwyższej jakości usługi w zakresie poziomego oznakowania dróg od 1991 roku.

Historia Powstania

Historia powstania Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Drogownictwa w Pruszczu Gdańskim sięga początku lat sześćdziesiątych, kiedy to w ramach centralnego zarządzania drogami publicznymi powołano Wojewódzki Zakład Transportu i Maszyn Drogowych w Gdańsku w strukturze, którego działały Powiatowe Zarządy Dróg Lokalnych. W 1975r. w związku z reformą administracyjną zlikwidowano PZDL (zlikwidowano powiaty), a istniejące bazy przekazano Rejonom Dróg Publicznych i Okręgowemu Zakładowi Transportu i Maszyn Drogowych (dawniej WZTiMD).
Powstanie w 1991 roku

Aktem powołującym do życia Przedsiębiorstwo było Zarządzenie nr 365 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 1991r. w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Drogownictwa w Pruszczu Gdańskim.

Specjalizacja w poziomym oznakowaniu dróg

Od początku swojej działalności firma związana była z usługami dla drogownictwa oraz usługami transportowymi i mechanicznymi. Przez szereg lat wykwalifikowana kadra prowadziła wiele inwestycji drogowych. Z czasem nastąpiła specjalizacja wynikająca z potrzeb rynku. Specjalizacja związana z poziomym oznakowaniem dróg. Firma zakupiła niezbędny sprzęt, przeszkoliła kadrę i zdobyła dominującą pozycję na rynku.

Zmiany i dalszy rozwój

W 2007r. nastąpiła zmiana właściciela firmy. w związku z czym, dwa lat później zmieniono siedzibę firmy. Jednakże główny profil działalności - specjalizacja w poziomym oznakowaniu dróg - pozostał bez zmian.

Zostajemy liderem rynku poziomego oznakowania dróg

PPUD S.A. jest jednym z liderów rynku poziomego oznakowania dróg, posiada wiele specjalistycznych maszyn i urządzeń. Wykwalifikowana kadra dbająca o jakość wykonywanych robót, bez zastrzeżeń wykonuje wszelkie prace związane z poziomym oznakowaniem dróg, o czym świadczy wiele pozytywnych rekomendacji od zlecających te usługi.

Skip to content