EU-hankkeet

Alla on luettelo yrityksemme toteuttamista hankkeista, joita Euroopan unioni on yhteisrahoittanut.

EU:n tuet

Luettelo saaduista tuista

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Drogownictwa Spółka Akcyjna

on saattanut päätökseen osarahoitetun toimenpiteen 1.5 Hankkeen käyttöpääomaa koskevat tuet
Itä-Puolan toimintaohjelma 2014-2020,
joka on Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittama

„Avustus käyttöpääomaan Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DROGOWNICTWA S.A:lle"

Sopimuksen nro: POPW.01.05.00-06-0280/20-00

Hankkeen rahoitus: 91 826,46 PLN

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Drogownictwa Spółka Akcyjna

toteuttaa hankkeen, jota yhteisrahoitetaan Lublinin voivodikunnan alueellisen toimenpideohjelman (2014–2020) puitteissa; toimintalinja 3 YRITYSTEN KILPAILUKYKY, toimenpide 3.7.
Projektin nimi: „Yrityksen kilpailukyvyn parantaminen PPU Drogownictwa S.A.:n tutkimustulosten käyttöönoton avulla.”
Hankkeen tavoite: Hankkeen tavoitteena on lisätä PPU Drogownictwa S.A.:n kilpailukykyä ja innovatiivisuutta kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla
toteuttamalla oman T&K-tutkimuksen tulokset ja ottamalla niiden perusteella käyttöön innovaatioita uuden palvelun muodossa yrityksen tarjoamassa palvelussa:

1/ Vesipohjaisten tiemerkintöjen poistaminen ja uusien tiemerkintöjen asentaminen;

2/ poisto/puhdistus vesimenetelmällä.

Sopimuksen nro RPLU.03.07.00-06-0009/20-00

Projektin arvo: 1 243 117,68 PLN

Hankkeen rahoitus 606 398,86 PLN

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Drogownictwa Spółka Akcyjna

toteuttaa Euroopan unionin rahastoista yhteisrahoitetun hankkeen
,,Yrityksen PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE DROGOWNICTWA S.A. laajentaminen uusille ulkomaisille markkinoille edistämällä palvelua horisontaalisen tiemerkinnän muodossa.”


Hankkeen kuvaus:
PPUD S.A. -yritys on valittujen markkinoiden perusteellisen analyysin jälkeen päättänyt laajentua uusille ulkomaisille markkinoille eli Ukrainan ja Suomen markkinoille.
Palvelu, jota yhtiö haluaisi edistää ulkomaisilla markkinoilla, on horisontaaliseen tiemerkintään liittyvä palvelu. PPUD S.A. on yksi horisontaalisten tiemerkintöjen markkinajohtajista, ja sillä on paljon erikoiskoneita ja -laitteita. Se tekee töitä muun muassa maakuntien tielaitosten, läänien tielaitosten, kuntien ja kaupunkien toimeksiannosta.

Jotta Ukrainan ja Suomen tiemerkintämarkkinoille voitaisiin astua tietoon perustuen ja harkitusti, suunniteltiin seuraavia vaiheita:
1. Konsultointipalvelun ostaminen, joka sisältää pääasiassa markkinointipalveluja ja jonka tarkoituksena on edistää tuotemerkin tunnettuutta valituilla markkinoilla. Palvelu koostuu palveluryhmistä:
a) neuvontapalvelut, jotka liittyvät markkinoiden laajentamis- ja markkinoillepääsystrategioiden ja niiden markkina-analyysien laatimiseen,
b) markkinointi, jolla valmistaudutaan uusille markkinoille ja edistetään tuotteiden myyntiä uusilla kohdemarkkinoilla,
c) käyttöomaisuuden hankkiminen heijastinmittarin ja U-26- ja U-27-kilvillä varustettujen turvaperävaunujen muodossa,
d) sovellusten ja GPS:n muodossa olevien aineettomien hyödykkeiden osto,
e) asiakkaiden valinta ja prospektointi,
f) perusteelliset neuvontaan liittyvät näkökohdat.

Hankkeen kestoksi vahvistettiin: 01.03.2021 – 31.03.2022

Projektin tavoitteet:
Hankkeen tavoitteena on kansainvälistää toimintaa uusilla ulkomaisilla markkinoilla eli Ukrainan ja Suomen markkinoilla.

Suunnitellut tulokset:

1. Uusien ulkomaisten markkinoiden saavuttaminen Ukrainasta ja Suomesta.

2. Lisätään tuloja kasvattamalla vientiä vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.

3. Liiketoiminnan laajentaminen kansainvälisestä liiketoimintayhteistyöstä saadun kokemuksen ansiosta.

4. Saavutetaan tulojen lisäys, joka puolestaan mahdollistaa uudet investoinnit, esimerkiksi uusien koneiden ja laitteiden hankkimisen tuotantokapasiteetin lisäämiseksi.

5. Luodaan uusia kansainvälisiä yhteyksiä, jotka mahdollistavat kansainvälisen laajentumisen uusille markkinoille.

Projektin arvo: 828 097,50 PLN
Euroopan rahaston osuus:
572 262,50 PLN

Skip to content